Yöntemlerimiz

Yüz yüze (PAPI)

Araştırma sektörünün bilinen ve kullanılan en eski yöntemidir. Yüz yüze görüşme yönteminde araştırmaya katılan kişilerle evlerinde yada işyerlerinde yüz yüze görüşerek anketi uygulamaktadır.

Bilgisayar Destekli Telefon Anketi (CATI)

CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi), anketör ve denek arasında bilgisayar yardımı ile gerçekleştirilen telefon görüşmeleridir.

Bilgisayar Destekli İnternet Anketi (CAWI)

Bilgisayar destekli yüz yüze görüşmeler, anketör ve denek arasında dizüstü bilgisayarlar ya da uygun teknolojik kapasiteye sahip diğer ekipmanların yardımı ile gerçekleştirilen yüz yüze görüşmelerdir.

MÜLAKAT

Görüşme (interview, mülakat), sözlü iletişim kurarak veri toplamayı (soruşturma) amaçlayan bir yöntemdir (Karasar, 2005). Görüşme yöntemi, insanların davranışlarında etkili olan etmenlerin (düşünce, inanç, his, tutum ve duyguların) neler olduğunu ortaya çıkarmada kullanılan bir veri toplama yöntemidir.

FOCUS GRUP

Odak grup görüşmeleri, küçük katılımcı gruplarıyla; bir mal,hizmet ya da olanağın nasıl algılandığını ortaya çıkarmak amacıyla yürütülen görüşmelerdir.

KATILIMCI GÖZLEM

Bu yöntemde araştırmacı, topluluk hayatına doğrudan katılır, insanların gerçeklerini, onlarla konuşarak ve onları gözlemleyerek, doğrudan onlardan öğrenir.