Eğitim

POLLMARK müşteri özellikli ve tam hizmet anlayışıyla eğitim vermektedir. Eğitimler bütünüyle müşteri odaklıdır ve hiçbir eğitim programı müşteri dışındaki kişi ve kurumların kullanabileceği standart bilgileri içermez. POLLMARK, eğitim ihtiyaç analizinden eğitim sonrası geri besleme toplantılarına kadar eğitim programının tüm evrelerini kendi bünyesinde gerçekleştirir.

POLLMARK eğitim programlarını hazırlamadan önce firmada bir eğitim ihtiyaç araştırması yapar ve belirlenen ihtiyaçlara göre firma üst düzey yetkilileri ile koordine içinde öncelikli eğitim içeriklerini belirler. Bu şekilde işgörenlerin eğitim programlarına daha aktif katılmaları yönünde bir motif de sağlanır. Eğitim içeriği belirlendikten sonra yerel ve uluslar arası literatür taraması yapılarak gerekli yazısal, görsel ve işitsel materyaller hazırlanır.

POLLMARK eğitim materyallerinin sunumu aşamasında eğitmen-odaklı bir yaklaşım yerine enteraktif eğitim yaklaşımını benimser. Bu şekilde, işgörenler kendi katılımlarının da şekillendirdiği dinamik bir öğrenme ortamına girmiş olur.

POLLMARK, eğitimin gerçekleştirileceği mekanlar üzerinde düzenlemeler yapar. Bu düzenleme esnasında öğrenmeyi güçleştirici etmenler izale edilirken, öğrenmeyi kolaylaştırıcı ve daha sevimli bir ortam elde edilmeye çalışılır.

POLLMARK eğitimci olarak alanlarına en hakim ve eğitim tekniklerini kullanma becerisi en üst düzey akademisyenler ile çalışır. Eğitim programının gerektirdiği durumlarda ilişkide bulunduğu uluslar arası kurum ve kuruluşlardan da eğitimci desteği alır.

POLLMARK alınan eğitim programlarındaki ders notlarını broşür ya da kitapçık halinde eğitim alanlarının tümüne dağıtır.

POLLMARK eğitim alanlar üzerinde eğitim programının içerdiği her bir ders ve her bir eğitimci hakkında bir “eğitim değerlendirmesi” anket uygulaması yapar. Bu anket uygulamasının sonuçları eğitim programında yer alması gereken diğer konular ile birlikte bir rapor halinde yönetime sunulur.

POLLMARK eğitimin bitmesini takip eden iki ay içerisinde eğitim alan gruplar ile bir ek toplantı yaparak alınan eğitimin hangi düzeyde iş hayatında uygulayabildiklerini saptamaya çalışır. Alınan eğitimde nelerin olması durumunda bu düzeyin yükseltilebileceği de tartışılır. Bu şekilde kendi kendini düzelten bir sürecin başlatılmasına çalışılır.