20
YILLIK 
TECRÜBE
Pollmark, sosyal ve iktisadi bilimlerin değişik alanlarından akademisyenlerin kurduğu bir araştırma, eğitim ve danışmanlık şirketidir.

Şirketin kuruluş tarihi Ağustos 2003 olmakla birlikte, kurucuları ve çalışanları daha önce değişik şirket ve kurum bünyelerinde araştırma, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinde yoğun olarak bulunmuşlardır.

hizmetlerimiz

ARAŞTIRMA

POLLMARK’ın araştırma anlayışının en belirgin özelliği kuram ile pratik arasında optimal dengeye ulaşma gayretidir. Çünkü, gözlenebilir veriye dayanmayan sözün spekülasyon, kuramlaştırılmamış gözlemin de anlamsız olduğuna inanmaktadır.

EĞİTİM

POLLMARK eğitim programlarını hazırlamadan önce firmada bir eğitim ihtiyaç araştırması yapar ve belirlenen ihtiyaçlara göre firma üst düzey yetkilileri ile koordine içinde öncelikli eğitim içeriklerini belirler.

DANIŞMANLIK
POLLMARK, müşterilerine, sorunlarını çözüme kavuşturacakları, büyüme hedeflerini gerçekleştirecekleri, ihtiyaçları tespit edebilecekleri yol haritaları sunar. İş tanımına uygun olarak geliştirilen stratejik planlar, düşük maliyet, hız, verimlilik ve sürdürülebilirlik ilkeleri dikkate alınarak her firmaya özel hazırlanır.